Η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού και το attachment parenting

Πολύ ενδιαφέρον και κατατοπιστικό άρθρο για ειδικούς και γονείς, που διαχωρίζει την ουσία της θεωρίας του συναισθηματικού δεσμού από τις αρχές και τεχνικές που προτείνει η θεωρία του attachment parenting. Υπενθύμιση για το ότι η συναισθηματική ασφάλεια του γονεά είναι αυτή που θα οδηγήσει σε μία ασφαλή πρόσδεση με το βρέφος και όχι οι τεχνικές και η αγωνία για την σωστή εφαρμογή τους.

https://www.developmentalscience.com/blog/2017/3/31/what-is-a-secure-attachmentand-why-doesnt-attachment-parenting-get-you-there?fbclid=IwAR2VyQI-tBosv_pHBNPwThzD4myGJRz1-JQPCxJQdYgChbQjhitqx9HHr3o