Τί μας κρατά υγιείς και ικανοποιημένους στη ζωή μας;

Τί μας κρατά υγιείς και ικανοποιημένους στη ζωή μας; Η γνώση που μας δίνει η μακροχρόνια μελέτη που περιγράφεται στο βίντεο είναι ό,τι το βασικό συστατικό μιας καλής και καρποφόρας ζωής είναι οι καλές σχέσεις. Οι άνθρωποι που είναι περισσότερο συνδεδεμένοι με την οικογένεια τους, τους φίλους τους και την κοινωνία, είναι πιο ευτυχισμένοι, υγιέστεροι και ζούνε περισσότερο από τους ανθρώπους με φτωχότερες κοινωνικές σχέσεις.