Η σημασία της φροντίδας του εαυτού

Βίντεο για τη σημασία της φροντίδας τους εαυτού και της αυτό- συμπόνιας για μια καλή και καρποφόρα ζωή