Υπηρεσίες

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα πλαίσια κάθε μορφής παρέμβασης, προστατεύονται από το θεραπευτικό απόρρητο και η θεραπευτική σχέση πλαισιώνεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να λάβει χώρα σε ατομικές συνεδρίες, συνεδρίες ζεύγους, συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας και συνεδρίες ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Ατομικές συνεδρίες
Τα άτομα, ξεκινούν συνεδρίες με τον θεραπευτή αναφέροντας μια ευρεία γκάμα αιτημάτων που ενδεικτικά μπορεί να αφορούν σε θέματα όπως δυσλειτουργία στις διαπροσωπικες σχέσεις, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, προβλήματα που σχετίζονται με την εικόνα του εαυτού, προβλήματα στη διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά, διατροφικές διαταραχές, συναισθηματικές διαταραχές, φοβίες, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, γενικευμένο άγχος, διαταραχές που σχετίζονται με τη σεξουαλική λειτουργία,  δυσκολίες στο επαγγελματικό περιβάλλον κ.α.

Αφού τα αρχικά συμπτώματα ή αιτήματα μπορεί να έχουν διερευνηθεί, ικανοποιηθεί ή να έχουν χάσει την οξεία φύση τους, οι θεραπευόμενοι επιλέγουν σε συνεννόηση με τον θεραπευτή ή να ολοκληρώσουν τη θεραπεία ή να ανανεώσουν το θεραπευτικό τους συμβόλαιο ώστε να εμπλακούν σε μια μακροχρόνια θεραπεία. Η ένταξη σε μια μακροχρόνια θεραπεία, προσφέρει στους θεραπευόμενους μια βαθύτερη κατανόηση των δυσκολιών τους, τη δυνατότητα να συνδέσουν τα θέματα που τους απασχολούν με την ιστορία τους αλλά και τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο της συμπεριφοράς και των συναισθηματικών αντιδράσεων τους. Έτσι, μπορούν να βρουν πιο αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματά τους και να αναπτύξουν την ευελιξία και την ανθεκτικότητα που θα τους επιτρέψει να ξεπερνούν τις δυσκολίες, να κάνουν πιο ικανοποιητικές σχέσεις και να ζουν τη ζωή τους με οδηγό τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες τους. Σκοπός τελικά γίνεται η ανάδειξη των δυνατοτήτων κάθε ατόμου και η βελτίωση της σωματικής και ψυχικής του υγείας.

Θεραπεία ζευγαριού

Στις συνεδρίες ζεύγους, τα μέλη του ζευγαριού υποστηρίζονται ώστε να ορίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους και να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ τους. Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να λειτουργήσει ως μια αυτοτελής θεραπευτική παρέμβαση ή να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την ατομική ή την ομαδική θεραπεία του κάθε μέλους.

Ομαδικές συνεδρίες
Η μακροχρόνια θεραπεία, συνήθως λαμβάνει χώρα σε ομάδα. Η ένταξη των θεραπευόμενων στην ομάδα γίνεται μετά από συμφωνία με τον θεραπευτή. Η θεραπευτική ομάδα λειτουργεί σαν ένας μικρόκοσμος όπου δίνεται η δυνατότητα στον θεραπευόμενο, μέσα από τη σύνδεσή του με διαφορετικούς ανθρώπους, να δοκιμάσει νέους τρόπους διαχείρισης των σχέσεων, συναισθημάτων και συμπεριφοράς σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Οι θεραπευτικές ομάδες συνήθως συντονίζονται από δύο θεραπευτές και περιλαμβάνουν άτομα και των δύο φύλων, διαφόρων ηλικιών, με διαφορετικά αρχικά αιτήματα στη θεραπεία τους. Οι συναντήσεις γίνονται κάθε εβδομάδα για δύο ώρες.

Επίσης, υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων όταν κρίνεται απαραίτητο (ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, εξειδικευμένοι ψυχολόγοι)

Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τους απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια – κατά την κρίση τους- πιο ολοκληρωμένη ζωή. Αποτελεί μια βραχεία – σε σχέση με την μακροχρόνια ψυχοθεραπεία- επιστημονική παρέμβαση, η οποία εστιάζει σε ένα ή περισσότερα πιο συγκεκριμένα ζητήματα που το άτομο ζητά να επεξεργαστεί και εξελίσσεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών. ​​

Θέματα για τα οποία οι άνθρωποι ζητούν συμβουλευτική παρέμβαση, μπορεί να είναι η διαχείριση χρόνου, η δυσκολία λήψης αποφάσεων, διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, θέματα επαγγελματικής εξέλιξης, υποστήριξη της γονιμότητας, αντιμετώπιση κρίσεων και άλλα.

 

Οι διαδικτυακές συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών όπως το Skype, το Zoom, το Webex και αφορούν υπηρεσίες τόσο ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας όσο και ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής ζευγαριού και ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Οι συνεδρίες μέσω διαδικτύου έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τα άτομα που αδυνατούν λόγω απόστασης να εμπλακούν σε δια ζώσης συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Πολλοί άνθρωποι ήδη πραγματοποιούν διαδικυακές συνεδρίες  είτε για λόγους απόστασης και δύσκολης πρόσβασης είτε λόγω δυσκολιών στη μετακίνηση (εξαιτίας αναπηριών, τραυματισμών, κρίσεων πανικού κ.α.).

Επίσης, οι συνεδρίες μέσω διαδικτύου έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τα άτομα που χρειάζεται να απουσιάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να μετακομίσουν ενώ η θεραπεία τους βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Το EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing-Απευαισθητοποίηση και Επαναπροσαρμογή μέσω οφθαλμικών κινήσεων), του οποίου εμπνεύστρια υπήρξε η Francine Shapiro«», είναι μια  ερευνητικά εμπεριστατωμένη και αποτελεσματική παρέμβαση για την Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες.  Είναι μια δομημένη θεραπευτική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται σε φάσεις και στοχεύει στην επεξεργασία παρελθοντικών στρεσσογόνων ή τραυματικών εμπειριών, οι οποίες μπορεί να οδήγησαν σε μια σειρά από συμπτώματα και προβλήματα.

Ο θεραπευόμενος και ο θεραπευτής θέτουν ως στόχο επεξεργασίας καταστάσεις του παρόντος, οι οποίες πυροδοτούν δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, συναισθήματα και σωματικά συμπτώματα, τα οποία συνδέονται με την τραυματική εμπειρία.  Σκοπός της παρέμβασης είναι η μετατροπή μιας δυσλειτουργικής αφομοίωσης μιας τραυματικής εμπειρίας σε λειτουργική μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο. Αφορμή μιας τραυματικής εμπειρίας μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε πραγματικό στρεσσογόνο γεγονός, όπως πόλεμος, αιχμαλωσία, φυσική καταστροφή, βίαιη επίθεση, ατύχημα, σωματική ή λεκτική κακοποίηση, απώλεια αγαπημένου προσώπου, σοβαρές ασθένειες και άλλα.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται σεμινάρια που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Τα σεμινάρια συνήθως αποτελούνται από ένα θεωρητικό και ένα βιωματικό μέρος και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με ένα θέμα που τους αφορά και τους ενδιαφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για τη θεματολογία των σεμιναρίων και τις ημερομηνίες που διεξάγονται, θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις. 

Ενδεικτικά, σεμινάρια που έχουν ολοκληρωθεί στο παρελθόν:

  • Συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
  • Αναζητώντας την επικοινωνία στο ζευγάρι
  • Μεγαλώνοντας παιδιά. Συναισθηματικοί δεσμοί και ασφάλεια
  • Αναζητώντας τον ξένο. Η πολυπλοκότητα της ζωής σε »ξένη» χώρα.

Ψυχοθεραπεία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα πλαίσια κάθε μορφής παρέμβασης, προστατεύονται από το θεραπευτικό απόρρητο και η θεραπευτική σχέση πλαισιώνεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου και του συστημικού ψυχοθεραπευτή.

Κώδικας Δεοντολογίας ΣΕΨ

Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΕΣΥΘ

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να λάβει χώρα σε ατομικές συνεδρίες, συνεδρίες ζεύγους, συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας και συνεδρίες ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Ατομικές συνεδρίες
Τα άτομα, ξεκινούν συνεδρίες με τον θεραπευτή αναφέροντας μια ευρεία γκάμα αιτημάτων που ενδεικτικά μπορεί να αφορούν σε θέματα όπως δυσλειτουργία στις διαπροσωπικες σχέσεις, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, προβλήματα που σχετίζονται με την εικόνα του εαυτού, προβλήματα στη διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά, διατροφικές διαταραχές, συναισθηματικές διαταραχές, φοβίες, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, γενικευμένο άγχος, διαταραχές που σχετίζονται με τη σεξουαλική λειτουργία,  δυσκολίες στο επαγγελματικό περιβάλλον κ.α.

Αφού τα αρχικά συμπτώματα ή αιτήματα μπορεί να έχουν διερευνηθεί, ικανοποιηθεί ή να εχουν χάσει την οξεία φύση τους, οι θεραπευόμενοι επιλέγουν σε συνεννόηση με τον θεραπευτή ή να ολοκληρώσουν τη θεραπεία ή να ανανεώσουν το θεραπευτικό τους συμβόλαιο ώστε να εμπλακούν σε μια μακροχρόνια θεραπεία. Η ένταξη σε μια μακροχρόνια θεραπεία, προσφέρει στους θεραπευόμενους μια βαθύτερη κατανόηση των δυσκολιών τους, τη δυνατότητα να συνδέσουν τα θέματα που τους απασχολούν με την ιστορία τους αλλά και τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο της συμπεριφοράς και των συναισθηματικών αντιδράσεών τους. Έτσι, μπορούν να βρουν πιο αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματά τους και να αναπτύξουν την ευελιξία και την ανθεκτικότητα που θα τους επιτρέψει να ξεπερνούν τις δυσκολίες, να κάνουν πιο ικανοποιητικές σχέσεις και να ζουν τη ζωή τους με οδηγό τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες τους. Σκοπός τελικά γίνεται η ανάδειξη των δυνατοτήτων κάθε ατόμου και η βελτίωση της σωματικής και ψυχικής του υγείας.

Θεραπεία ζευγαριού

Στις συνεδρίες ζεύγους, τα μέλη του ζευγαριού υποστηρίζονται ώστε να ορίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους και να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ τους. Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να λειτουργήσει ως μια αυτοτελής θεραπευτική παρέμβαση ή να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την ατομική ή την ομαδική θεραπεία του κάθε μέλους.

Ομαδικές συνεδρίες
Η μακροχρόνια θεραπεία, συνήθως λαμβάνει χώρα σε ομάδα. Η ένταξη των θεραπευόμενων στην ομάδα γίνεται μετά από συμφωνία με τον θεραπευτή. Η θεραπευτική ομάδα λειτουργεί σαν ένας μικρόκοσμος όπου δίνεται η δυνατότητα στον θεραπευόμενο, μέσα από τη σύνδεσή του με διαφορετικούς ανθρώπους, να δοκιμάσει νέους τρόπους διαχείρισης των σχέσεων, συναισθημάτων και συμπεριφοράς σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Οι θεραπευτικές ομάδες συνήθως συντονίζονται από δύο θεραπευτές και περιλαμβάνουν άτομα και των δύο φύλων, διαφόρων ηλικιών, με διαφορετικά αρχικά αιτήματα στη θεραπεία τους. Οι συναντήσεις γίνονται κάθε εβδομάδα για δύο ώρες.

Επίσης, υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων όταν κρίνεται απαραίτητο (ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, εξειδικευμένοι ψυχολόγοι)

Συμβουλευτική

Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τους απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια – κατά την κρίση τους- πιο ολοκληρωμένη ζωή. Αποτελεί μια βραχεία – σε σχέση με την μακροχρόνια ψυχοθεραπεία- επιστημονική παρέμβαση, η οποία εστιάζει σε ένα ή περισσότερα πιο συγκεκριμένα ζητήματα που το άτομο ζητά να επεξεργαστεί και εξελίσσεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών. Στη συμβουλευτική, όπως και στην ψυχοθεραπεία, ο σύμβουλος δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις στον συμβουλευόμενο αλλά παρέχει το πλαίσιο που θα υποστηρίξει τον συμβουλευόμενο να κατασκευάσει νέες οπτικές και προοπτικές.

Θέματα για τα οποία οι άνθρωποι ζητούν συμβουλευτική παρέμβαση, μπορεί να είναι η διαχείριση χρόνου, η δυσκολία λήψης αποφάσεων, διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, θέματα επαγγελματικής εξέλιξης, υποστήριξη της γονιμότητας, αντιμετώπιση κρίσεων και άλλα.

Διαδικτυακές υπηρεσίες

Οι διαδικτυακές συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών όπως το Skype, το Zoom, το Webex και αφορούν υπηρεσίες τόσο ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας όσο και ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής ζευγαριού και ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Οι συνεδρίες μέσω διαδικτύου έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τα άτομα που αδυνατούν λόγω απόστασης να εμπλακούν σε δια ζώσης συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Πολλοί άνθρωποι ήδη πραγματοποιούν διαδικυακές συνεδρίες  είτε για λόγους απόστασης και δύσκολης πρόσβασης είτε λόγω δυσκολιών στη μετακίνηση (εξαιτίας αναπηριών, τραυματισμών, κρίσεων πανικού κ.α.).

Επίσης, οι συνεδρίες μέσω διαδικτύου έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τα άτομα που χρειάζεται να απουσιάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να μετακομίσουν ενώ η θεραπεία τους βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Τραυματοθεραπεία EMDR

Το EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing-Απευαισθητοποίηση και Επαναπροσαρμογή μέσω οφθαλμικών κινήσεων), του οποίου εμπνεύστρια υπήρξε η Francine Shapiro«», είναι μια  ερευνητικά εμπεριστατωμένη και αποτελεσματική παρέμβαση για την Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες.  Είναι μια δομημένη θεραπευτική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται σε φάσεις και στοχεύει στην επεξεργασία παρελθοντικών στρεσσογόνων ή τραυματικών εμπειριών, οι οποίες μπορεί να οδήγησαν σε μια σειρά από συμπτώματα και προβλήματα.

Ο θεραπευόμενος και ο θεραπευτής θέτουν ως στόχο επεξεργασίας καταστάσεις του παρόντος, οι οποίες πυροδοτούν δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, συναισθήματα και σωματικά συμπτώματα, τα οποία συνδέονται με την τραυματική εμπειρία.  Σκοπός της παρέμβασης είναι η μετατροπή μιας δυσλειτουργικής αφομοίωσης μιας τραυματικής εμπειρίας σε λειτουργική μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο. Αφορμή μιας τραυματικής εμπειρίας μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε πραγματικό στρεσσογόνο γεγονός, όπως πόλεμος, αιχμαλωσία, φυσική καταστροφή, βίαιη επίθεση, ατύχημα, σωματική ή λεκτική κακοποίηση, απώλεια αγαπημένου προσώπου, σοβαρές ασθένειες και άλλα.

Σεμινάρια

Σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται σεμινάρια που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Τα σεμινάρια συνήθως αποτελούνται από ένα θεωρητικό και ένα βιωματικό μέρος και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με ένα θέμα που τους αφορά και τους ενδιαφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για τη θεματολογία των σεμιναρίων και τις ημερομηνίες που διεξάγονται, θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις. 

Ενδεικτικά, σεμινάρια που έχουν ολοκληρωθεί στο παρελθόν:

  • Συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
  • Αναζητώντας την επικοινωνία στο ζευγάρι
  • Μεγαλώνοντας  παιδιά. Συναισθηματικοί δεσμοί και ασφάλεια
  • Αναζητώντας τον ξένο. Η πολυπλοκότητα της ζωής σε »ξένη» χώρα.
  • Ψυχοσωματικά συμπτώματα. Τί γίνεται όταν το σώμα παίρνει το λόγο.
Πλοήγηση